ติวเตอร์โอ๋

 

โอ๋
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
3.20
อนุบาล ประถม มัธยม
สอนโดยสอดแทรกเทคนิคการจำเพื่อให้น้องๆจำได้ง่ายขึ้น สอนสนุกไม่ดุ แต่ไม่ละเลย ไม่สร้างอคติในการเรียนต่อน้องๆ
สอนพิเศษสถาบันมากกว่า2ปี สอนพิเศษตามบ้าน 1 ปี