ติวเตอร์โอปอล์

โอปอล์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปางกัลยณี
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.72
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประถม-ม.ต้น สังคม ชีววิทยา เคมี แกทเชื่อมโยง
สอนและให้ทำโจทย์
ประวัติการสอน
-ชีววิทยา ม.4 -6
-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6
-แกทเชื่อมโยง
-สังคมม.1
-เลขม.1-3
-เลขป.2-3
-โอเน็ตม.3