ติวเตอร์โบ

โบ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
3.30
ประถม-มัยมศึกษาตอนปลาย
มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มีเอกสารการสอนเหมาะสมตามระดับชั้น
และอาจะมีเสริมในระดับที่สูงกว่า
และแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแบบฝึกหัดให้ด้วย
ประวัติการสอน : วิทยาศาสตร์ ม.3 น้อง รร.สาธิตประสานมิตร
วิทยาศาสตร์ ม.3 น้อง รร.วัฒนาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ (ชีว) ม.1-2 น้อง รร.สตรีวิทย์(gifted)
วิทยาศาสตร์ (ชีว) ม.3 น้อง รร.สวนกุหลาบ
วิทยาศาสตร์ ม.1 น้อง รร.สวนกุหลาบ
ชีววิทยา ม.4 น้อง รร.สวนกุหลาบ
ชีววิทยาเข้ามหาวิทยาลัย ม.6 น้อง รร.สายปัญญา
ชีววิทยา (7วิชาสามัญ) น้องม.6 รร.สตรีวิทย์2
ชีววิทยา (7วิชาสามัญ) น้อง ม.6 รร.จังหวัดเพชรบุรี
ชีววิทยา ม.5 น้อง รร.จังหวัดขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ ม.2 ep รร.เซนโย
ชีววิทยา ม.4 รร.เซนต์จอน แมรี่
เคยผ่านเข้าค่ายชีวโอลิมปิก(สอวน) ค่าย 1และ2
เข้ารอบสุดท้ายแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ของ ม.เกษตร