ติวเตอร์โบ๊ท

โบ๊ท
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระหฤทัยคอนแวนต์
สายศิลป์ – ภาษา
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ประวัติศาสตร์
2.53