ติวเตอร์โตโต้

โตโต้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชนูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล
สายวิทย์ – คณิต
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวโยธา-ชลประทาน
3.04
ประถมต้น-มัธยมปลาย
สอนสนุก เป็นกันเอง ไม่เข้าใจสอนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ
นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสาทิตเกษตร
ร้องเพลง เล่นกีตาร์ ทำอาหาร