ติวเตอร์แอร์

แอร์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญธนบุรี
สายศิลป์ – คำนวณ
3.31
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
รัสเซียซึกษา
2.5
สอนสอบเข้าเเละการบ้าน ทั่วไปเด็กอนุบาล -ป.1 / สังคม ป.1-ม.6 / GAT เชื่อมโยง
เน้นความเข้าใจ สอนสนุกเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเบื่อ เเละ ลงรายละเอียดของเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนรู้เนื้อหาอย่างครบถ้วน
เด็กอนุบาล. 1-3
สังคม ประถม – ม.ปลาย
gat เชื่อมโยง
เล่นกลองชุด เเละ ว่ายน้ำ