ติวเตอร์แอม

แอม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดนวลนรดิศ
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหิดล
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตร์
2.93
คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ใจเย็น สอนย้ำๆ เน้นความเข้าใจ ประเมินผลเป็นระยะๆ
คณิต อังกฤษ ม.ต้น 1ปี
เล่นกีตาร์ อูคูเลเล่