ติวเตอร์แรก

ติวเตอร์แรก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมวัดหนองแขม
สายวิทย์ – คณิต
2.94
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาฯ
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ-การจัดการ
3.10
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ทำแบบทดสอบวัดพื้นฐานก่อนจากนั้น ดูว่าน้องอ่อนตรงไหน ค่อยๆสอนน้องทีละนิด แล้วดูว่าน้องไม่เข้าใจสงสัยอะไรตรงไหน ก็อธิบายให้น้องฟัง แล้วดูว่าน้องสามารถรับต่อไปได้หรือเปล่า ถ้าไม่สามารถรับเนื้อหาในระดับต่อไปได้ก็ทบทวนที่เรียนผ่านๆมา