ติวเตอร์แภว

ติวเตอร์แภว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.45
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ไทย ดัชท์ รัสเซีย สังคมศึกษา ติวเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆเช่น AFS AYC UCE Rotary เป็นต้น
เป็นกันเองแต่เข้มงวด
ประมาณ 5 ปี เคยรับสอนพิเศษสมัยอยู่ม.ปลายและเคยสอนพิเศษเมื่อตอนไปแลกปเปลี่ยนโครงการAFS
ครอสเวิร์ด พูดภาษาดัชท์และรัสเซียได้ เล่นจะเข้ เปียโน ไวโอลินได้