ติวเตอร์แพ็ต

แพ็ต
หญิง
5/246 ลุมพินีวิลล์ รามคำแหง60/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขอนแก่นวิทยายน
สายวิทย์ – คณิต
3.73
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.00
ระดับปริญญาโท
มหิดล
วิทยาศาสตร์ เคมี
วิชาเคมี ม.4-6
อธิบาายเนื้อหาพร้อมมีแบบฝึกหัด
การใช้ภาพประกอบคำบรรยาย
วาดภาพ