ติวเตอร์แพร

ติวเตอร์แพร
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์ บางเขน
อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
3.12
อังกฤษ อนุบาล1-มัธยม3
คณิต อนุบาล1-มัธยม3
สังคม ประถม1-มัธยม3
เข้าใจง่าย สนุกไปกับการเรียน เทคนิกการท่องจำ
สอนวิทยาศาสตร์เด็กป.6
คณิตศาสตร์ ป.5
เล่นดนตรีไทย