ติวเตอร์แพทตี้

ติวเตอร์แพทตี้
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สกลราชวิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
2.99
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสร์ ป.1-ป.6
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สอนพิเศษตามบ้าน
เคยเปิดติวสอนภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสต์ให้กับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัย
ทางการสื่อสาร การใช้ภาษา กรเข้ากับเด็กๆ
มีใจรักในการสอน และการเข้ากับเด็กค่ะ ยินดีทำงานด้วยความตั้งใจ