ติวเตอร์แป้ง

ติวเตอร์แป้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี
อนุบาล-ม.ปลาย
วิชา คณิต-วิทย์ อังกฤษ
เน้นตามใจผู้เรียน
5ปี