ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.21
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
สัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมปลาย IELTS, TOEFL, TOEIC, GAT O-NET
ตัวต่อตัว เป็นกลุ่ม
นิสิตจุฬาติวเตอร์
สอนตัวต่อตัว
ร้องเพลง เล่นเปียโน