ติวเตอร์แนน

ติวเตอร์แนน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
2.83
CU-AAT Math SAT(Math)
คณิตศาสตร์ ม.3 – ม.6
ภาษาอังกฤษ
เน้นเข้าใจ สงสัยตรงไหนถาม ยินดีตอบจนกว่าจะเข้าใจ ให้โจทย์ในการทำเพื่อความเข้าใจในเนื้อหา
สอนตั้งแต่ปี 2551
ภาษาอังกฤษ
CU-AAT(Math)
SAT(Math)
IGCSE (Math part)
คณิตศาสตร์ ป.6-ม.6
คณิตศาสตร์ SMART-I