ติวเตอร์แตงโม

ติวเตอร์แตงโม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตฯมรภ พระนคร
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์
วิทยาศาตร์
เคมี
3.28
คณิต วิทย์ ไทย
สอนตามบทเรียน
หรือ บอกบทเรียนแล้วให้เตรียมตัวก่อน
วิทย์ ม.ต้น
เคมี ม.4
ทำการบ้าน ป.1