ติวเตอร์เฮนรี่

ติวเตอร์เฮนรี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
2.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
3.14
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น-ม.ปลาย / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น-ม.ปลาย / ชีววิทยา ม.ปลาย
จะเริ่มจากพื้นฐานของหัวข้อที่สอน เพื่อเช็คความเข้าใจของน้อง เมื่อน้องเข้าใจก็จะเริ่มลงที่เนื้อหา โดยจะอธิบายจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น หรือาจมีการวาดภาพประกอบ หากน้องหัวไวก็จะไวตามน้อง หากน้องหัวช้าก็จะช้าตามน้อง จะมีการทำโจทย์ควบคู่กับการสอนเนื้อหาเพื่อให้น้องมีความเข้าใจมากขึ้น และคุ้นเคยกับโจทย์ พอจบบทจะนำข้อสอบเช่นแกท แพท หรือโอเนตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สอนให้น้องลองทำ เพื่อเป็นการฝึกทำข้อสอบไปในตัว
ติวนักเรียนระดับชั้นม.3สอบเข้าสายวิทย์ มพ.(1คน) / ติวนักเรียนระดับชั้นม.4สอบชิงทุน ASF (1คนและได้ทุนเรียนที่อเมริกา)