ติวเตอร์เอก

ติวเตอร์เอก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รร.อรุณประดิษฐ
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
2.77
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเคมี
ม.ต้น-ป.ตรี
กลุ่ม และติวตัวต่อตัว
เคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในระดับปริญาตรี 2 เทอม ในวิชา Lab CHE
เคยสอนพิเศษวิชา คณิต และฟิสิกส์ ในระดับ ม.ปลาย
เล่นฟุตบอล แบดมินตัน และดนตรี
หากได้สอน ต้องการรับงานในพื้นที่ บางบัวทอง บางใหญ่ และ อ.เมืองนนทบุรี เท่านั้นครับ