ติวเตอร์เรนโบว์

ติวเตอร์เรนโบว์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สายวิทย์ – คณิต
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
3.47
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่6
วิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
สามารถปรับการสอนให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคนได้ ดูพื้นฐานของน้องเป็นหลัก เป็นกันเอง ไม่ซีเรียส กดดัน
สอนวิชาภาษาอังกฤษเตรียมสอบให้น้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา