ติวเตอร์เม

ติวเตอร์เม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
สายศิลป์ – ภาษา
3.58
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
3.35
อังกฤษ ประถมและมัธยม
สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง ใจเย็น มีความตั้งใจและอดทน
สอนอังกฤษ
ป.6 ม.1 ม.4 ม.6
เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส