ติวเตอร์เฟิร์น

เฟิร์น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ภูเก็ตวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBA
Accounting
3.25
คณิตศาสตร์ประถมปลาย
ภาษาอังกฤษประถมปลาย มัธยมต้น
Math and English Smart1
Math SAT
เน้นสอนพื้นฐานให้เข้าใจ และสอดแทรกเทคนิคต่างๆพร้อมกับการทำแบบฝึกหัด เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียน ในข้อสอบ และในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษมัธยมต้นและปลาย
Cutep
English Smart1
ร้องเพลง เล่นกีตาร์ เล่นบาสเกตบอล