ติวเตอร์เฟรม

เฟรม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สายศิลป์ – ภาษา
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ระดับอนุบาล ประถมต้น-ปลาย มัธยมต้น
สอนตามเนื้อหาที่น้องเรียนที่ โรงเรียน (ยกเว้นน้องบ้างคนที่เรียนเพื่อติวสอบโดยเฉพาะ จะเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องทำและอธิบายเพิ่มเติม) ดูว่าน้องมีปัญหาในการเรียนเรื่องไหนบ้าง ไม่เข้าใจ ไม่ถนัดเรื่องไหนบ้าง แล้วนำแบบฝึกหัดเสริมมาให้น้องฝึกตรงส่วนที่เขามีปัญหา พร้อมกับสอนเพิ่มเติมจากในหนังสือ
สอนภาษาไทย ป.4 / สอนภาษาจีน ม.1 / ติวสอบน้องเข้า ม.1 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)