ติวเตอร์เบลล์

เบลล์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.16
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
3.38
เลข อนุบาล-ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ ประถม-ม.ต้น
ภาษาไทยทุกระดับ
เน้นอธิบายทฤษฎีให้เข้าใจ แทรกหลักการจำ และฝึกตะลุยโจทย์