ติวเตอร์เนม

ติวเตอร์เนม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นนทรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.73
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
สังคมศาสตร์
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เเละละเอียด
Kumon สะพานควาย เกือบ 3 ปี
Kumon สุขุมวิท 50 เกือบ 2 ปี