ติวเตอร์เดือน

เดือน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
2.9
วิทยาศาสตร์ คณิต ตั้งแต่อนุบาล-ประถม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะ มัธยมต้น ศิลปะ อนุบาล-มัธยมต้น
สอนไม่เครียด นำสื่อต่างๆมาผสม แนวข้อสอบ
สามารถวาดรูปอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
วิชาทั่วไปประถมปลาย
เข้ากับเด็กได้ ใจเย็น