ติวเตอร์เดียร์

เดียร์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.10
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.34
ชีวะ คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม ภาษาอังกฤษประถมและมัธยม
เน้นความเข้าใจ สอนตามที่เด็กเรียน แทรกเนื้หาที่จำเป็น
สอนภาษาอังกฤษประถมและมัธยม
สอนคณิตศาสตร์ประถมและมัธยม