ติวเตอร์เชอรี่

ติวเตอร์เชอรี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นานาชาติเอกมัย
อื่นๆ
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาฯ
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.48
เลข ได้ตั้งแต่ ป.1-ม.2 อินเตอร์เท่านั้น
การบ้านทั่วไป ตั้งแต่ เด็กเล็ก-ป.6 อินเตอร์
สอนแล้วให้ทำโจทค่ะ
เคยสอนพิเศษมาแล้ว เริ่ม 3 ปีที่แล้ว
อินเตอร์อย่างเดียวค่ะ
เข้ากันคนง่าย คุยเก่ง