ติวเตอร์เจ

เจ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
2.94
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เศรษฐศาสตร์ พื้นฐาน
แบบฝึกหัด และ การอธิบาย
สอนตัวต่อตัวมา 3 ปี
ออกกำลังกาย