ติวเตอร์เจี๊ยบ

ติวเตอร์เจี๊ยบ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายศิลป์ – คำนวณ
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
3.63
ประถม 1-6
มัธยม 1-3
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
สอนตามเนื้อหา
ติวข้อสอบ
สอนตามความสนใจของผู้เรียน
ติวo-netม.3 ภาษาอังกฤษ
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ อินเตอร์ ม.1
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.2-3