ติวเตอร์เจษ

ติวเตอร์เจษ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ยานยนต์ (Inter)
2.82
คณิตศาสตร์ ทุกชั้นในระดับโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ ทุกชั้นในระดับโรงเรียน
พื้นฐานวิศวกรรม
ฟิสิกส์
Calculus I & II
CU-TEP
SAT
CU-ATS
CU-AAT (Math)
อธิบายขอบเขตเนื้อหา แสดงตัวอย่างด้วยการทำโจทย์ และให้นักเรียนทำโจทย์ด้วยตัวเอง
คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
Calculus I EBA Chula
CU-TEP Grammar Part
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
สะดวกสอนในพื้นที่ที่ใกล้รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ดิน, Airport Link, BRT
และบริเวณสาทร, ถนนนราธิสาสราชนครินทร์, พระราม 3, สีลม, สาธุประดิษฐ์