ติวเตอร์เก่ง

เก่ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
2.99
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
2.94
ระดับปริญญาโท
Leeds University
International Business
English all levels
Math all Levels
Homework all level
ได้ทั้งจริงจังเคร่งเครียด เน้นเนื้อหา
หรือ เรียนสบายๆ ผ่อนคลายจากที่โณงเรียน แต่เนื้อหายังคงได้อยู่
Personal Physics and Mathematics Tutor
– Part-time job: Teaching high school Physics and Mathematics for Thailand Academic Admission to
University (2008-2012)
 Classical Guitarist
– Volunteer classical guitar tutor: helping classmates during exams and teaching them in advance (2002-
2012).
Excellent Preparatory Academy (EPA) (October 2014-January 2015) (Part Time job)
– Mathematic and Business Personal Tuitor
Soccer
Badminton
Classical Guitar
Electone