ติวเตอร์เกียร์

เกียร์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายวิทย์ – คณิต
3.28
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารสนเทศ
เคมี-ชีวะม.ปลาย /วิทย์ประถม-ม.ต้น /คณิตประถม-ม.4 /อังกฤษ ประถม-ม.ต้น /ไทย ประถม-ม.ปลาย / gatเชื่อมโยง
เป็นกันเอง เข้าใจง่าย มีเทคนิคการจำที่ง่ายๆ
เป็นติวเตอร์ตัวต่อตัวมากกว่า1ปี
การท่องจำแบบมีเทคนิค