ติวเตอร์ฮอลล์

ติวเตอร์ฮอลล์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
บริหาร
บัญชี
3.4
แคลคูลัส มอปลาย-ปีหนึ่ง
คณิตศาสตร์ มอต้น มอปลาย
สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ เพราะผู็เรียนเคยเรียน สัตวแพทย์มหิดล ปีหนึ่ง แล้วย้ายเพราะไม่ชอบ สามารถสอน
เคมี มอต้น มอปลาย
ชีวิวิทยา มอต้น มอปลาย
เป็นการสอนโดยยึดตัวน้องเป็นหลัก ว่าน้องอยู่ในเกณใด เรียนรุ้ได้ในทางไหนที่ดีที่สุด
และมีโจทย์คลุมทุกแนวซึ่งติวเตอร์จะหาโจทย์และทำด้วยตนเอง จึงมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและครบแนวของโจทย์
สอนคณิตศาสตร์ มหิดล ศาลายา
สามารถสอนวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยาได้
เพราะผู้สอนเคยเรียนสัตวแพทย์ มหิดล แต่ย้ายเพราะไม่ชอบแนวการทำงาน