ติวเตอร์อ๊อฟ

ติวเตอร์อ๊อฟ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุตรดิตถ์
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์
3.43
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ตั้งปต่ประถมจนถึงม.ต้น
คณิตศาสตร์ประถมจนถึงเตรียมสอบเข้าม.1
อธิบายจากพื้นฐานไปหาเรื่องที่ยาก จากนั้นลองทำโจทย์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ