ติวเตอร์อ้อม

อ้อม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ฤทธิยะวรรณาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ม.เกษตรฯ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2.45
ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม อนุบาล-ม.ปลาย
วิทย์ คณิต อนุบาล-ม.ต้น
เป็นกันเองกับน้อง เน้นความเข้าใจ ให้ทำแบบฝึกหัด อาจมีร้องเพลง/กลอน ช่วยในการท่องจำและความสนุกสนาน
ร้องเพลง