ติวเตอร์อุ้ม

อุ้ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพัฒนาการ
สายวิทย์ – คณิต
3.88
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เชียงใหม่
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.48
สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
– ชีทภาษาอังกฤษ
– ให้เทคนิคสนทนา
-ฝึกพูดคุยสื่อสาร
-ปรับสำเนียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา
เป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กและวัยทำงาน ตั้้แต่ปี 2011
– สอนแกรมมาร์
-สอนสนทนา
– ว่ายน้ำ และ ร้องเพลง