ติวเตอร์อิ๋ว

ติวเตอร์อิ๋ว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีภูเก็ต
สายศิลป์ – ภาษา
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
3.00
จีน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ไทย อนุบาล ประถม ม.ต้น
สังคม ประถม ม.ต้น
อังกฤษ อนุบาล ประถม
นำบทความหรือเรื่องราวที่น่าสนใจมาประยุกต์สอน ไม่ได้เน้นเฉพาะตำราอย่างเดียว
เคยช่วยสอนภาษาจีนระดับ ม.ต้นและปลายที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต