ติวเตอร์อาลีน

อาลีน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายศิลป์ – ภาษา
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
3.40
ภาษาไทย ประถม มัธยม
ภาษาอังกฤษ ประถม
ศึกษาจุดด้อยของนักเรียน
เน้นให้ตรงจุด
มีข้อสอบให้
สอนภาษาไทย
สอนภาษาอังกฤษ
ร้องเพลง เข้ากับคนง่าย