ติวเตอร์อั๋น

ติวเตอร์อั๋น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เฉลิมขวัญสตรี
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
2.98
ชีววิทยา เคมี สังคม ม.1-ม.6
มีเทคนิคช่วยจำ มีสรุปเนื้อหาเป็นของตนเอง เข้าใจง่าย
ชีววิทยา ม.3 โรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชันบางรัก ม.6โรงเรียนอัสสัมชันบางรัก