ติวเตอร์อัน

ติวเตอร์อัน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมวัดสิงห์
สายวิทย์ – คณิต
3.45
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ธุรกิจ
3.67
คณิตศาสตร์ อนุบาล-ม.1
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ป.3
ภาษาไทย อนุบาล-ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.1
แกทส่วนของเชื่อมโยง ม.4-ม.6
ใจเย็น สอนให้ผู้เรียนไม่เครียดจนเกินไป มีหลักการสอนส่วนตัวเพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่ายและเข้าใจในบทเรียน
สอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ฝึกทักษะในเรื่องของเชาวน์ปัญญา
เล่นcrossword เล่นดนตรีกีตาร์ ร้องเพลง เต้น