ติวเตอร์ออย

ติวเตอร์ออย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชินีบน
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.06
สอนคณิตศาสตร์ ป.5-ม.3
สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ เน้นฝึกการทำโจทย์
สอนน้องๆมาหนึ่งปี