ติวเตอร์อร

ติวเตอร์อร
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
ทุกระดับชั้น
สอนได้ทุกรูปแบบ
โครงการติว sci-access ’54