ติวเตอร์หมิว

หมิว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
มหิดล
ทันตแพทยศาสตร์
3.53
ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
สอนแบบมีเทคนิคการจำ ปรับรูปแบบให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน เน้นหลักสำคัญ เอาไปทำข้อสอบได้
สอนภาษาอังกฤษนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย