ติวเตอร์หมิง

ติวเตอร์หมิง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Richmond Highschool
อื่นๆ
3.2
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
Mahidol Universiry International College
find and apply art
communication design
ม.ต้น ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ ielts
ฝึกหัดจากข้อสอบเก่าหรือตัวอย่างข้อสอบ บอกเทคนิคและแนะนำแนวทาง
สอนieltsเด็กม.ปลายได้6.0