ติวเตอร์หนึ่ง

หนึ่ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
2.76
ป.1-วัยทำงาน
สอนตามความสามารถและนิสัยของผู้เรียน
คณิต ม.4-6 แบบเดี่ยว และกลุ่ม 10 คน
ครูคณิตศาสตร์สอนประจำที่สถาบันวันทูวัน 1 ปี สอน อ.3-ม.3
ติวสอบคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1
สอนภาษาอังกฤษ ป.4,ป.6,ม.1 กลุ่ม
สอนภาษาอังกฤษวัยทำงาน เดี่ยว
TOEIC 610