ติวเตอร์หนึ่ง

ติวเตอร์หนึ่ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุโขทัยวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.59
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
การระหว่างประเทศ
2.96
ไทย สังคม อังกฤษ ทุกระดับชั้นไม่เกินม.6คณิตศาสตร์ ไม่เกินม.3

ติวความถนัดทางแพทย์ แกต รับตรง

ปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยต่อยอด โดยผู้เรียนจะค่อยๆซึมซับความรู้โดยไม่รู้ตัว
จัดกลุ่มติวที่มหาวิทยาลัย
สอนเข้าใจ เป็นระบบ ใจเย็น อัธยาศัยดี
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา