ติวเตอร์หงษ์

ติวเตอร์หงษ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษเดี่ยว
3.74
ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
เน้นการอธิบายที่เข้าใจง่าย ให้สอดคล้องกับความรู้พื้นฐาน ความรู้เดิม และชีวิตประจำวัน เน้นการทำแบบฝึกหัดค่อนข้างมาก เพราะว่าภาษาเป็นการใช้ทักษะ จะต้องพัฒนาทักษะจึงจะเก่ง เน้นการทำภาษาอังกฤษเพื่อสอบแอดมิชชั่น สอบตรง และสอบเข้า
มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 3 ปี
สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน และหลายระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-ม.6 เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, ทวีธาภิเศก, เซนต์กาเบรียล, วัฒนาวิทยาลัย, สาธิตปทุมวัน, อัสสัมชัญ ฯลฯ