ติวเตอร์สา

ติวเตอร์สา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.1
ภาษาอังกฤษ , Gat ม.1-6
อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เน้นทำแบบฝึกหัด ไม่เครียด
สอน ม4 ม5 และสอน Gat