ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว ต่างกับ ติวเตอร์ออนไลน์ อย่างไร

ติวเตอร์ออนไลน์

ลักษณะเด่นของ ติวเตอร์ออนไลน์
1.เรียนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้ ถ้ามี Internet
2.สะดวกในเรื่องของเวลา
3.การเรียนกับติวเตอร์ออนไลน์ไม่ต้องคำนึงถึงการเดินทาง
4.มีเวลาทำอย่างอื่นควบคู่กับการติวออนไลน์
5.เวลาไม่เข้าใจเนื้อหา สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้

ลักษณะด้อยของ ติวเตอร์ออนไลน์
1.จำเป็นต้องใช้ Internet เป็นการเชื่อมโยงการสอน
2.มีค่าใช้จ่ายเรื่อง Internet สูงขึ้น
3.ถ้าเกิดสงสัยหรือมีคำถามจะถามใคร (ก็ไม่ต่างกับการเรียนพิเศษกับ TV)
4.ติวเตอร์ออนไลน์ ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้เพราะไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์
5.ไปเรียนปกติยังโดดเรียนกันเลย แล้วจะมานั่งเรียนกับติวเตอร์ออนไลน์หรอ?

ข้อแตกต่างระหว่าง ติวเตอร์สอนตัวต่อตัวที่บ้าน กับ ติวเตอร์ออนไลน์
1.ติวเตอร์ออนไลน์ไม่ได้พยายามสอนเด็กด้วยความเข้าใจ แต่สอนด้วยแบบบังคับให้เข้าใจ เพราะถ้าเด็กไม่เข้าก็จะต้องย้อนกลับไปดูคลิปเลื่อยๆ
2.ติวเตอร์สอนตัวต่อตัวที่บ้าน สามารถตอบคำถามในจุดที่สงสัยได้ตลอด
3.ติวเตอร์ออนไลน์ไม่สามารถสอนเด็กให้ไปพร้อมๆกันได้ (จะเป็นลักษณะการเปิดคลิป)

ข้อดีของ ติวเตอร์ออนไลน์ จะเหมือนกับ ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว ทั้งหมดและในส่วนข้อด้อย ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้หมดและครบทุกข้อของการเรียน เพราะฉะนั้นการเรียนพิเศษแบบติวตัวต่อตัวและไปสอนถึงบ้านจะได้ผล และสะดวกที่สุด