ติวเตอร์ศุ

ติวเตอร์ศุ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.75
คณิตศาสตร์
มีชีทให้ทำแบบฝึกหัด และมีเทคนิคคิดใหม่ๆ
ติวGat Pat ม.ปลาย ม.ต้น ประถม